Chuyển File Nén Đuôi 7z Sang Đuôi Zip

Thả Các Tệp 7z Tại Đây Hoặc

Hướng Dẫn Chuyển Đuôi 7z Sang zip:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file 7z mà bạn muốn chuyển đổi.
  2. Xem thông tin chi tiết của tệp như tên tệp, kích thước, nút lưu.
  3. Bạn chỉ cần nhấp vào nút chuyển đổi sang ZIP.
  4. Sau khi nén xong, hãy tải từng file xuống hoặc tải 1 lần bằng file ZIP.
  5. Cuối cùng, hãy tải xuống file ZIP đã được chuyển đổi.
Forest this slowpoke moves