Trang Chủ Quay Video Màn Hình (Online) Công cụ quay màn hình miễn phí. Hiển thị Camera của bạn dưới dạng picture-in-picture (PIP).


Bước 1
Chọn thiết bị đầu vào


Bước 2
Cài Đặt Độ Trễ Và Ghi Hình!

Free Web Hosting