Sắp Xếp Lại Các Trang PDF

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Sắp Xếp Trang File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn sắp xếp lại trang.
  2. Sau đó sắp xếp vị trí các trang bằng cách kéo, thả
  3. Điều chỉnh xoay trang hoặc xóa trang khỏi PDF.
  4. Ngoài ra, bạn có thể đặt lại các trang PDF cũng như nhập tên tệp tùy chỉnh.
  5. Cuối cùng, tải xuống file PDF bạn đã sắp xếp vị trí trang theo nhu cầu.
Forest this slowpoke moves