Chuyển Đổi JPG Sang PDF 200KB

Kéo Thả File JPG Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Chuyển File JPG Sang PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn hình ảnh JPG muốn tạo.
  2. Điều chỉnh chất lượng, kích thước trang, hướng, lề, v.v.
  3. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa ảnh JPG khỏi danh sách.
  4. Ngoài ra, bạn có thể xoay bất kỳ JPG nào tùy thích.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chuyển đổi từ file JPG.
Forest this slowpoke moves