Chuyển Đổi Nhiều File JPG Sang PDF

Kéo Thả File JPG Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Chuyển Đổi JPG Sang PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn các file JPG mà bạn muốn chuyển.
  2. Bạn có thể điều chỉnh chất lượng, cài đặt liên quan đến xem trước trang, v.v.
  3. Ngoài ra, bạn có thể xoay ảnh JPG theo ý muốn.
  4. Bạn có thể thêm hoặc xóa JPG khỏi công cụ.
  5. Cuối cùng, tải xuống PDF đã chuyển đổi từ JPG sang PDF
Forest this slowpoke moves