Cắt Trang PDF - Mr Duy

Kéo Thả File PDF Vào Đây Hoặc

Hướng Dẫn Cắt File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn cắt.
  2. Bạn có thể xem trước các trang PDF trên giao diện.
  3. Ngoài ra, bạn có thể cắt PDF cho phù hợp bằng cách sử dụng hộp cắt.
  4. Bạn có thể thay đổi kích thước hộp cắt và kéo nó ở bất cứ đâu.
  5. Cuối cùng, tải xuống file PDF đã cắt.
Forest this slowpoke moves