Nén File PDF

Thả Tệp Vào Đây Hoặc Bấm Chọn File PDF Để Nén

Hướng Dẫn Nén File PDF:

  1. Đầu tiên, hãy chọn 1 file PDF mà bạn muốn nén.
  2. Sau khi chọn file web sẽ tự động nén file PDF
  3. Bạn cũng có thể chỉnh kích thước theo như kích thước của tệp PDF mà bạn muốn.
  4. Sau khi nén xong, hãy tải từng file xuống hoặc tải 1 lần bằng file ZIP.
  5. Cuối cùng, nhấp vào 'Xóa Hết' và nén thêm PDF nếu bạn muốn.
Forest this slowpoke moves