Cắt Hình Ảnh

Thả file hình ảnh vào đây, hoặc

Hướng Dẫn Cắt Hình Ảnh:

  1. Đầu tiên, chọn hình ảnh mà bạn muốn cắt.
  2. Sau đó, hãy sửa kích thước trên hình ảnh như bạn muốn.
  3. Điều chỉnh chiều rộng, chiều cao, xoay, phóng to, thu nhỏ, v.v...
  4. Cuối cùng, tải xuống hình ảnh đã cắt.
Forest this slowpoke moves