Cắt Hình Ảnh Thành Hình Tròn

Thả file hình ảnh vào đây, hoặc

Hướng Dẫn Cắt Hình Ảnh Thành Hình Tròn:

  1. Đầu tiên, chọn tệp hình ảnh cần cắt.
  2. Sau đó, hãy sửa kích thước vòng tròn cắt trên ảnh như bạn muốn.
  3. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các cài đặt như xoay, phóng to, thu nhỏ, đặt lại, loại hình ảnh, v.v..
  4. Cuối cùng, tải xuống hình đã được cắt thành hình tròn.
Forest this slowpoke moves